Skip to main content

Αρχική  Τα σχολεία μας  Ανακοινώσεις  Εκπαιδευτικές Δράσεις  Ημερολόγιο Επιμορφώσεων  Ημερολόγιο δραστηριοτήτων  Ενδιαφέροντα  Επικοινωνία   
Επιστημονική Έρευνα
Παρουσίαση των Σχολείων
Σύλλογος Γονέων
Οι εκπαιδευτικοί
Συνεργασίες
Συμμετοχή σε Διαγωνισμούς
Pathfinder 2013
Φωτογραφίες
Διαγωνισμός Φυσικής
Αστροβραδιά
Rosseta

26ο  & 29ο Δημοτικά Σχολεία Αχαρνών

Σύντομη παρουσίαση

Ιωάννη Μελισσανίδη και Φανής Χαλκιά, 136 77 Αχαρνές  - Ολυμπιακό Χωριό
τηλ:  +30 210 2476 444, +30 210 2448 760 

Φαξ: +30 210 2478 944, +30 210 2448 761

Δικτυακός Τόπος:  www.ovs.gr


To 26ο και το 29ο Δημοτικά Σχολεία Αχαρνών, βρίσκονται στο Ολυμπιακό Χωριό και λειτουργούν από το 2006 και το 2008 αντίστοιχα. Τα δύο σχολεία συστεγάζονται και συνεργάζονται σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους. Aπό το 2010 μέχρι το 2015 είχαν ενταχθεί ως πιλοτικά σχολεία στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), με ομόφωνη απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.

Παρά το μικρό χρονικό διάστημα λειτουργίας των σχολείων έχει δημιουργηθεί μια παράδοση σχεδιασμού και εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών και ενεργού συμμετοχής σε δίκτυα σχολείων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Συμμετοχή και ολοκλήρωση του τριετούς προγράμματος του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας της Μορφωτικής Πρωτοβουλίας, με ολοκλήρωση και των τριών κύκλων επιμόρφωσης και εφαρμογής (σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων). www.protovoulia.org/
 • Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Open Discover Space (ΟDS) www.opendiscoveryspace.eu/
 • Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εκπαίδευσης και Καινοτομίας "Δίκτυο ΜΕΝΩΝ"  www.menon.org.gr 
 • Συμμετοχή στο Παγκόσμιο Δίκτυο Συνεργάτες στη Μάθηση (www.pil-network.com) με περισσότερους από τριάντα εκπαιδευτικούς των σχολείων μέλη του δικτύου.
 • Εκπαιδευτική συνεργασία με το Ελληνοαμερικάνικο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Κολλέγιο Αθηνών – Κολλέγιο Ψυχικού).
 • Συμμετοχή εκπαιδευτικών  στο Virtual University της Microsoft όπου παρουσιάζονται οι πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές προτάσεις απ΄ όλο τον κόσμο.
 • Ενεργή συμμετοχή στην ομάδα συνεργασίας Πρωτοπόρων Σχολείων από όλη την Ευρώπη. Στις ομάδες συμμετέχουν σχολεία και εκπαιδευτικοί από Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Κύπρο, Λουξεμβούργο και Μάλτα, Ρουμανία, Πολωνία,  Σερβία και Σλοβενία.   

Στα πλαίσια των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας και της δυνατότητας των πιλοτικών σχολείων να προβούν στον αυτό-προγραμματισμό και αυτορρύθμιση των διαφοροποιημένων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που μπορούν να πραγματοποιήσουν, για το σχολικό έτος 2011- 2012 υλοποιήσαμε δεκατέσσερις (14) εκπαιδευτικές δράσεις και το σχολικό έτος 2012-2013 είκοσι τρείς (23) ενώ για το τρέχον σχολικό έτος εννέα δράσεις που εμπεριέχουν άλλους δώδεκα επιμέρους τομείς.. Όλες οι δράσεις σχεδιάζονται και εφαρμόζονται  από τους εκπαιδευτικούς των σχολείων αφού πρώτα αξιολογηθούν από ειδική επιστημονική επιτροπή των ΖΕΠ και εγκριθούν από το  Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (αναλυτική παρουσίαση των δράσεων υπάρχει στο δικτυακό τόπο των σχολείων www.ovs.gr (Εκπαιδευτικές Δράσεις). Κατά την υλοποίηση, εκτός από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων εμπλέκονται οι γονείς αλλά και φορείς της τοπικής κοινωνίας, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυναμική και την αποτελεσματικότητα των δράσεων.

Οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες χρησιμοποιούνται στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική, ενώ παράλληλα διευκολύνουν την επέκταση των μαθησιακών δραστηριοτήτων και το άνοιγμα των σχολείων στην κοινωνία. Έχει αναπτυχθεί πληροφοριακό σύστημα βασισμένο στο Οffice365, με διάθεση λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με domain name του σχολείου για όλους τους εκπαιδευτικούς και δοκιμαστικά, σε ορισμένα τμήματα, για τους γονείς και τους μαθητές, ελεγχόμενη πρόσβαση στην τοποθεσία ομάδας και απομακρυσμένη επικοινωνία μεταξύ των μελών. Μέσω του πληροφοριακού συστήματος δίνεται η δυνατοτότητα άμεσης επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών, οικογένειας, ενημέρωσης, παροχής εκπαιδευτικού υλικού,  υποστήριξης των μαθητών.
 
Εκτός από τον δικτυακό τόπο των σχολείων www.ovs.gr και την παλαιότερη πλατφόρμα του http://1dim-olympic.att.sch.gr/ υπάρχουν  και ενημερώνονται καθημερινά από εκπαιδευτικούς και μαθητές:

· η ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου: http://efimerida-st.blogspot.com/

ιστολόγια τάξεων και μαθημάτων:

 •  http://i-class.weebly.com/(δικτυακός τόπος με εκπαιδευτικό υλικό και παρουσιάσεις της εργασίας των μαθητών της Γ τάξης)

· http://e-taksi.blogspot.gr («Τα νέ@ της τάξης μας» Ιστολόγιο της Στ΄τάξης)

·  http://takollhthria.blogspot.gr/ («Τα Κολλητήρια» Ιστολόγιο της Α΄και Β΄τάξης)

· http://olympicvillageschools.blogspot.gr/StudentsoftheWord»- ιστολόγιο για τις ξένες γλώσσες)

·  http://anakyklosymmaxies.blogspot.gr/ (Ιστολόγιο για την ανακύκλωση σε συνεργασία με το Δ.Σ. Λιβαδίων Ρεθύμνου.) 

Οι δικτυακοί τόποι αλλά και τα blogs των σχολείων παρουσιάζουν μεγάλη επισκεψιμότητα από μαθητές και γονείς, ενώ το εκπαιδευτικό υλικό που αναρτάται σε αυτούς, χρησιμοποιείται και από άλλους εκπαιδευτικούς. 

 Στα αποτελέσματα των καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών που εφαρμόζονται μπορούμε να καταγράψουμε:
 • Παρουσιάσεις εκπαιδευτικών εφαρμογών και πρακτικών που εφαρμόζουμε από εκπαιδευτικούς των σχολείων σε Διεθνή και Ελληνικά Επιστημονικά / Εκπαιδευτικά Συνέδρια (με κριτές).
 • Την επιλογή τους Μicrosoft Mentor School το Νοέμβριο του 2013 στο Παγκόσμιο Προγράμμα Πρωτοπόρων Σχολείων. Η επιλογή έγινε από ομάδα διεθνών κορυφαίων εμπειρογνωμόνων στον τομέα την εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών τεχνολογιών με αξιολόγηση της πορείας τους ως Pathifinder Schools την προηγούμενη χρονιά και με κριτήριο κυρίως το πάθος για την καινοτομία στις διδακτικές μεθόδους και τη μαθησιακή διαδικασία. Επιλογή έγινε ανάμεσα σε σχολεία με εξαιρετικές περγαμηνές. Είναι η πρώτη φορά που αυτή η διάκριση δίνεται σε ελληνικά δημόσια σχολεία.
 • Τη διάκριση των σχολείων ως Microsoft Pathfinder School για το 2013 στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Συνεργάτες στη Μάθηση Microsoft, για την επιτυχή ενσωμάτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι  η πρώτη φορά που αυτή η διάκριση δίνεται σε ελληνικά δημόσια σχολεία. 
 • Την τιμητική  επιλογή των σχολείων ως  πρώτα μέλη του Shark Conservation School Network (SCSN) από το Sharks Foundation  (ίδρυμα με παγκόσμια εμβέλεια)  για τις  δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης που πραγματοποιούν.
 • Τιμητική πρόσκληση από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κο Κάρολο Παπούλια. 
 • Πλήθος θετικών δημοσιεύσεων για τα  σχολεία μας στον ημερήσιο τύπο πανελλαδικής εμβέλειας, σε τοπικές εφημερίδες καθώς και συνεντεύξεις και εκτεταμένες παρουσιάσεις σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς σταθμούς και πολλές χιλιάδες αναφορές σε δικτυακούς τόπους.
 • Συμμετοχή εκπαιδευτικών των σχολείων σε διεθνή Εκπαιδευτικά Φόρουμ με παρουσίαση των εκπαιδευτικών πρακτικών που εφαρμόζουν.
 • Συμμετοχή εκπαιδευτικών των σχολείων σε διεθνή Εκπαιδευτικά Φόρουμ με παρουσίαση των εκπαιδευτικών πρακτικών που εφαρμόζουν (Πράγα 2012 Βαρκελώνη 2014). Συμμετοχή εκπαιδευτικών των σχολείων στην BETT (British Educational Training and Technology Show) (2013 -2014) στο Λονδίνο και παρακολούθηση των εκπαιδευτικών επιμορφώσεων που γίνονται στα πλαίσιά της από την Microsoft
 • Το Φεβρουάριο του 2014 βίντεο των σχολείων πήρε την τρίτη θέση στον παγκόσμιο διαγωνισμό της European Space Agency (ESA) για την δημιουργία  εκπαιδευτικών βίντεο. 
 • Τα σχολεία αποτελούν πυρήνες πολιτισμού και κέντρα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και γονέων, ενώ, ταυτόχρονα, σε αυτά γίνεται πρακτική άσκηση φοιτητών - μελλοντικών εκπαιδευτικών του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Ομαδική εργασία, ανοιχτά μυαλά και γνώση συνδυασμένα με διάθεση για  συνεργασία, είναι τα συστατικά που καθορίζουν τις πρακτικές μας.

Καταλυτικό παράγοντα σε όλα τα παραπάνω αποτελεί το εξαιρετικό κλίμα μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Όλοι οι εκπαιδευτικοί  αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, συνεργάζονται και δημιουργούν προς όφελος των μαθητών. Η συνεργασία με τους γονείς και το σύλλογο γονέων έρχεται να ενισχύσει τα αποτελέσματά μας  και η θετική ανταπόκριση που έχουμε από τους μαθητές, τους γονείς και την τοπική κοινωνία, απεικονίζει την επιτυχία αυτών των προσπαθειών.